Ortopeda Szczecin Klinika Medycyna Estetyczna

Leczenie komórkami macierzystymi

Ortopeda Szczecin Klinika Medycyna Estetyczna

Wśród wielu metod leczenia schorzeń w obrębie różnych dziedzin medycyny stosunkową nowością jest terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych. Nierzadko to właśnie one pomagają w leczeniu nowotworów, wykorzystuje się je także w transplantologii. Przeszczep komórek stanowi w dzisiejszych czasach główną metodę leczenia kilkudziesięciu różnych schorzeń układu odpornościowego, układu chłonnego, szpiku czy nawet chorób dziedziczonych.

Terapia komórkami macierzystymi może być przeprowadzona zarówno z wykorzystaniem własnych komórek pacjenta, jak i tych pozyskiwanych od dawców. Wymagana jest tutaj jednak zgodność z organizmem biorcy.

Czas pobrania komórek różni się od miejsca, z którego są one pozyskiwane. Przykładowo, czas pobrania ich z krwi pępowinowej może wynosić zaledwie kilka minut, podczas gdy w przypadku komórek szpiku kostnego ten czas znacząco wydłuża się i może oscylować nawet wokół godziny. Ponadto pobranie komórek macierzystych ze szpiku wiąże się z dolegliwościami bólowymi, stąd istnieje konieczność wykonania odpowiedniego rodzaju znieczulenia. Pozyskanie komórek z krwi pępowinowej nie niesie bólu. Mają one też wyższą zdolność do procesów proliferacji, a zatem lepiej regenerują się.

Warto wiedzieć jednak, że cały układ krwiotwórczy regeneruje się zdecydowanie szybciej w przypadku pobierania komórek ze szpiku kostnego. W takim przypadku czas powrotu do pełnego zdrowia wynosi około dwóch tygodni. Jeżeli jednak jest mowa o pozyskiwaniu komórek z krwi pępowinowej, okres ten wydłuża się nawet do pełnego miesiąca. Komórki ze szpiku muszą ponadto wykazywać zgodność ośmiu antygenów transplantacyjnych, jeśli zaś chodzi o te z krwi pępowinowej, wystarczy, aby zgadzały się cztery antygeny.

Co to są komórki macierzyste?

Mianem komórek macierzystych określa się takie typy komórek, które praktycznie nie podlegają ograniczeniom ze względu na ich możliwości dokonywania podziałów oraz przekształcania się w inne rodzaje komórek. W leczeniu stosowane są komórki macierzyste pobrane od dorosłych pacjentów. Są to tak zwane komórki multipotencjalne lub unipotencjalne. Zwykle w celach leczniczych pobierane są z krwi pępowinowej lub szpiku kostnego – w zależności od tego, która partia organizmu ma zostać poddana leczeniu.

Ile kosztuje terapia komórkami macierzystymi?

Koszt terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych różni się w zależności od obszaru, na którym zabieg jest przeprowadzany. W przypadku ostrzykiwania stawów cena wynosi od 6 tys. zł wzwyż. Z kolei cena zabiegów medycyny estetycznej to już zaledwie kilkaset złotych.

Umów wizytę