Ortopeda Szczecin Klinika Medycyna Estetyczna

Fibryna bogatopłytkowa I-PRF

Ortopeda Szczecin Klinika Medycyna Estetyczna

Fibryna bogatopłytkowa to trójwymiarowa struktura, której matrycę stanowi fibryna. W przestrzeniach trójwymiarowej sieci fibryny umiejscowione są wysokie stężenia nieaktywowanych, funkcjonalnych, nienaruszonych płytek krwi, krwinki białe oraz mezenchymalne komórki macierzyste. Wszystkie te elementy wspólnie z fibryną tworzą matrix – przestrzenną strukturę, która stale i w długim okresie czasu stymuluje płytki do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz skutecznie kieruje migracją mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia ciała. Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z przestrzeni siatki fibrynowej silnie stymulują odnowę biologiczną tkanek. Fibryna bogatopłytkowa występuje w postaci płynnej frakcji I-PRF oraz zaawansowanej, stałej rakcji A-PRF.

Główne wskazania to: zmiany zwyrodnieniowe stawów, trudno gojące się rany, zmiany wielomiejscowe, owrzodzenia, rozległe urazy tkanek miękkich, chrzęstnych i kostnych.

Umów wizytę