Fibryna bogatopłytkowa to trójwymiarowa struktura, której matrycę stanowi fibryna.
W przestrzeniach trójwymiarowej sieci fibryny umiejscowione są wysokie stężenia
nieaktywowanych, funkcjonalnych, nienaruszonych płytek krwi, krwinki białe oraz mezenchymalne
komórki macierzyste.
Wszystkie te elementy wspólnie z fibryną tworzą matrix – przestrzenną strukturę, która stale i w
długim okresie czasu stymuluje płytki do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz skutecznie
kieruje migracją mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia ciała.
Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z przestrzeni siatki fibrynowej silnie stymulują
odnowę biologiczną tkanek.
Fibryna bogatopłytkowa występuje w postaci płynnej frakcji I-PRF oraz zaawansowanej, stałej
frakcji A-PRF.

Główne wskazania to : zmiany zwyrodnieniowe stawów ,trudno gojące się rany , zmiany
wielomiejscowe, owrzodzenia; rozległe urazy tkanek miękkich, chrzęstnych i kostnych.