Głównymi wskazaniami do zabiegu są włókniaki, brodawczaki, naczyniaki, kaszaki, tłuszczaki i wiele innych.
Większość z nich usuwana jest jedynie w celach kosmetycznych.
Natomiast w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do charakteru zmiany najbezpieczniejszą metodą jest wycięcie chirurgiczne z niewielkim marginesem zdrowej tkanki z następczym badaniem histopatologicznym usuniętej zmiany.
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu są bezbolesne.

W celu maksymalnego skrócenia okresu rekonwalescencji oraz redukcji blizny zalecamy serię zabiegów fibryną bogatopłytkową I-PRF.